وبینار تولیدی

مقایسه وبینار های تولیدی و غیر تولیدی برای سخنرانان

مقایسه وبینار های تولیدی و غیر تولیدی برای سخنرانان وبینار

در این وبینار با  توضیح انواع وبینار آشنا خواهیم شد و از طرف دیگر به بحث راجع به تفاوت های هر دو نوع از وبینار خواهیم پرداخت, تا سخنران از قبل از برگزرای وبینار بتواند تصمصیم بگیرد که چه نوع وبیناری برگزرا کند؟

وبینار یکی از آسان ترین روش های تولید محصول میباشد. و با کمی دقت در اجرا و داشتن نقشه تولیدی, سخنران می تواند به محصولی خوب دسترسی پیدا کند. و بعد از محصول برای درامد زایی استفاده نماید.

در محصول شخص به اهمیت داشتن نقشه راه در اجرا و تولید محصولات وبیتاری پی خواهد برد.

سر تیتر های :

 1. آشنایی با وبینار
 2. آشنایی با انواع وبینارها  و اهمیت آنها در تولید محصول ( وبینار های همیشه سبز, درخواستی, زنده و …)
 3. تعریف وبینار های تولیدی و غیر تولیدی
 4. آشنایی با قابلیت های یک محصول ( ثبت محصول , قابل خرید و فروش بودن, درآمد فعال و غیر فعال و….
 5. تاثیرات تبلیغاتی و برندینگ
 6. بعضی از تفاوت های تولیدی و غیر تولیدی
 7. و…

این محصول توصیه می گردد به :

 1. مدرسین و معلمین اینترنتی یا وبیناری
 2. سخنرانان اینستا گرامی
 3. برگزار کنند گان وبینار
 4. تولید کنند گان محصولات آموزشی
 5. موسسات آوزشی که میل دارند محصول تولید نمایند
 6. تولید کنند گان محتوا