وبینارهای همیشه سبز

آشنایی با وبینار همیشه سبز

آشنایی با وبینار همیشه سبز 

وبینار های همیشه سبز چی هستند ؟ و چه کاربرد های دارند ؟ و چرا سخنرانان حرفه ای دنبال تیتر و یا مباحثی هستند که خصوصیات همیشه سبز داشته باشند. وبینار همیشه سبز در حقیقت محصول تولید شده از یک وبینار تولیدی هستند.

کاربرد های وبینار یا محصول همیشه سبز

 1. تولید محصول ماندگار
 2. درآمد غیر فعال
 3. سرمایه گذاری جهت تولید محصول
 4. مشارکت در فروش و تولید محصول

 

محصول وبینار همیشه سبز توصیه می گردد به :

 1. معلین و مدرسین
 2. معلمین و مدرسین انلاین
 3. مدرسین اینترنتی یا اینستاگرامی
 4. اساتید آموزشی
 5. افرادی که میل دارند محصول یا اثری ماندگار از خودشان تولید کنند.

 

نکات کلیدی در برگزاری وبینار

21 نکته کلید در برگزاری وبینار

وبینار 21 نکته کلید در برگزاری وبینار 

 

در این وبینار با 21 نکته کلیدی در برگزرای وبینار ها آشنا خواهید شد.

این فایل کمک می کند تا سخنرانان وبینار های بتوانند از قبل برای برگزرای وبینار های نقشه اجرای داشته باشند و با آمادگی ذهنی خوبی به برگزرای وبینار بپردازند.

برخی از سر تیتر های وبینار:

 1.  اهمیت تنطیم تاریخ وبینار
 2. اهمیت اینترنت و سرعت اینترنتی در وبینار
 3. محل برگزاری وبینار
 4. اهمیت تنظیم صحنه
 5. نور و نوردازی
 6.  اهمیت میکروفون
 7. دوربین وبینار
 8. نکاتی که برای آماده سازی اسالاید های باید رعایت کرد.
 9. نکات کلیدی در حین برگزاری جلسه مجازی
 10. وظایف سخنران پس از وبینار

این محصول توصیه می گردد به ؟ 

 1. مدرسین اینترنتی
 2. سخنرانان وبیناری
 3. معلمین و مدرسین
 4. افرادی که میل دارند محصول  تولید کنند.
 5. مدرسین اینستاگرامی

روش خرید:

پس از واریز فایل ها قابل دانلود میباشند.