نکات کلیدی در برگزاری وبینار

21 نکته کلید در برگزاری وبینار

وبینار 21 نکته کلید در برگزاری وبینار 

 

در این وبینار با 21 نکته کلیدی در برگزرای وبینار ها آشنا خواهید شد.

این فایل کمک می کند تا سخنرانان وبینار های بتوانند از قبل برای برگزرای وبینار های نقشه اجرای داشته باشند و با آمادگی ذهنی خوبی به برگزرای وبینار بپردازند.

برخی از سر تیتر های وبینار:

 1.  اهمیت تنطیم تاریخ وبینار
 2. اهمیت اینترنت و سرعت اینترنتی در وبینار
 3. محل برگزاری وبینار
 4. اهمیت تنظیم صحنه
 5. نور و نوردازی
 6.  اهمیت میکروفون
 7. دوربین وبینار
 8. نکاتی که برای آماده سازی اسالاید های باید رعایت کرد.
 9. نکات کلیدی در حین برگزاری جلسه مجازی
 10. وظایف سخنران پس از وبینار

این محصول توصیه می گردد به ؟ 

 1. مدرسین اینترنتی
 2. سخنرانان وبیناری
 3. معلمین و مدرسین
 4. افرادی که میل دارند محصول  تولید کنند.
 5. مدرسین اینستاگرامی

روش خرید:

پس از واریز فایل ها قابل دانلود میباشند.