وبینارهای همیشه سبز

آشنایی با وبینار همیشه سبز

آشنایی با وبینار همیشه سبز 

وبینار های همیشه سبز چی هستند ؟ و چه کاربرد های دارند ؟ و چرا سخنرانان حرفه ای دنبال تیتر و یا مباحثی هستند که خصوصیات همیشه سبز داشته باشند. وبینار همیشه سبز در حقیقت محصول تولید شده از یک وبینار تولیدی هستند.

کاربرد های وبینار یا محصول همیشه سبز

  1. تولید محصول ماندگار
  2. درآمد غیر فعال
  3. سرمایه گذاری جهت تولید محصول
  4. مشارکت در فروش و تولید محصول

 

محصول وبینار همیشه سبز توصیه می گردد به :

  1. معلین و مدرسین
  2. معلمین و مدرسین انلاین
  3. مدرسین اینترنتی یا اینستاگرامی
  4. اساتید آموزشی
  5. افرادی که میل دارند محصول یا اثری ماندگار از خودشان تولید کنند.