آشنایی با وبینار همیشه سبز

آشنایی با وبینار همیشه سبز  وبینار های همیشه سبز چی هستند ؟ و چه کاربرد های دارند ؟ و چرا سخنرانان حرفه ای دنبال تیتر و یا مباحثی هستند که […]

مقایسه وبینار های تولیدی و غیر تولیدی برای سخنرانان

مقایسه وبینار های تولیدی و غیر تولیدی برای سخنرانان وبینار در این وبینار با  توضیح انواع وبینار آشنا خواهیم شد و از طرف دیگر به بحث راجع به تفاوت های […]

21 نکته کلید در برگزاری وبینار

وبینار 21 نکته کلید در برگزاری وبینار    در این وبینار با 21 نکته کلیدی در برگزرای وبینار ها آشنا خواهید شد. این فایل کمک می کند تا سخنرانان وبینار […]