دکتر مجید فدایی :

  1. پزشک و مدرس حرفه ای طب سوزنی گوش زیر نظر انجمن طب سوزنی ایران
  2. برگزار کننده دوره های مختلف آموزشی وبیناری و غیر وبینای
  3. علاقه مند به  برگزرای و تولید محصولات آموزشی دیجیتال